Friesland DirektClick to open our appOpen

Wat is een AOV?
Waarom is een AOV belangrijk?
Beoordelingscriteria
Eigen risicotermijn
Hoe hoog moet de uitkering zijn?
Uitkeringsdrempel
Tariefsoort
Kies een beperktere dekking
Indexering
Eindleeftijd